จัดฟันแบบใส

จัดฟันแบบใส

Invisalign

จัดฟันแบบใส สามารถถอดและใส่อุปกรณ์ที่บ้านด้วยตัวเอง

– สามารถรับอุปกรณ์ทั้งชุด

– เหมาะกับคนไข้ที่ไม่ต้องการให้เห็นเหล็กจัดฟันและไม่สะดวกเข้าพบหมอบ่อยๆ