จัดฟัน Damon Q

จัดฟัน Damon Q

Damon Q

โปรโมชั่น จัดฟัน Damon Q

ราคาเริ่มต้นที่ 75,000 บาท

– ชำระครั้งแรกและครั้งที่สอง ครั้งละ 20,000 บาท

– หลังจากนั้นผ่อนชำระรายเดือน เดือนละ 3,500-4,500 บาท