Metal Braces

Metal Braces

Metal braces

จัดฟันแบบธรรมดาเริ่มต้นที่ 38,000 บาท แถมฟรี รีเทนเนอร์ลวด

– ชำระครั้งแรกและครั้งที่สอง ครั้งละ 5,000 บาท

– หลังจากนั้นผ่อนชำระรายเดือน เดือนละ 3,500 – 4,500 บาท